Trollywood

Trollywood

Trollywood är ett skämtsamt namn på Trollhättan, där resurscentrat Film i Väst finns. Jämför Bollywood och Hollywood.