TV-licens

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

TV-licens

Avgift som betalas av alla hushåll som har en TV-mottagare. Pengarna finansierar Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Betalning sker till Radiotjänst i Kiruna AB.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890041.HTM

Ämnesklassning: TV