upplösning

upplösning

Upplösningen anger hur små detaljer som en bild kan återge.

För digitalvideo menas oftast bildens totala antal pixlar. Till exempel har 2K-video 1920 vertikala pixlar och 1080 horisontella pixlar. Om man multiplicerar dessa två värden med varandra får man det totala antalet pixlar i bildrutan, det vill säga 1920 x 1080 = 2073600 pixlar.

I analog video syftar upplösning på de vertikala linjer som kan särskiljas horisontellt i en svartvit bild. Upplösningen är beroende av videosignalens bandbredd. Med högre bandbredd följer en bättre upplösning. Med komprimering är det däremot möjligt att få högre upplösning med bibehållen bandbredd.

Engelska: resolution