VB-tekniker

VB-tekniker

Videobandspelartekniker. Sköter och manövrerar videobandspelare för sändning eller inspelning av TV.

Engelska: videotape operator