videobandspelare

videobandspelare (VB)

VB är en förkortning för videobandspelare.

Engelska: Video Cassette Recorder