Peer review

Voodoo Film tillämpar så kallad peer review på vissa av de hundratals artiklarna. Detta gör vi för att garantera artiklarnas kvalitet.

I korthet går det ut på att artiklarna skrivs av en sakexpert, och sedan faktakontrolleras av en oberoende expert enligt enkelblindad granskning.

Följande artiklar är i dagsläget granskade med peer review:

De artiklar som är granskade med peer review har följande markering i slutet av artikeln:

Denna artikel har genomgått peer review kvalitetsgranskning. Artikeln är skriven av en expert och är sedan faktakontrollerad med ytterligare en oberoende expert genom enkelblindad granskning.