Lägg till din kortfilm

Visa din kortfilm på Voodoo Film och få fler tittare.

Steg 1 av 2

Endast YouTube. Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

Vanliga frågor

  1. Ladda upp din film på YouTube.
  2. Kopiera länken till filmen.
  3. Kom tillbaka till denna sida och fyll i formuläret.
  4. Klart.

Vi tar emot alla svenskgjorda kortfilmer av både privatpersoner och företag. Vi föredrar kortfilmer med bra hantverk och en väl berättad historia. Men genre spelar ingen roll. Alla filmer granskas innan de visas här. Är du från Finland, Danmark eller Norge? Testa att skicka in ändå, så länge vi förstår handlingen så kan vi publicera!

Nej, vi tar bara hänsyn till filmens kvaliteter.

Ibland har vi många filmer på kö, ibland är de långa, så det kan ta lite tid innan just din film har granskats. Vi vill ge alla filmer samma rättvisa bedömning och därför ser vi filmerna i ordningen de kommer in. Du får e-post när din film är granskad!

  • Se till att din video får bäddas in på webbplatser (att den inte är privat eller lösenordsskyddad).
  • Fyll i så mycket information du kan.
  • Beskriv vad filmen handlar om på ett neutralt sätt.
  • Om din film inte visas här innebär det inte nödvändigtvis att den är dålig – den kanske inte passar vårt format.
  • Och framför allt: Skicka inte in din film om du inte vill att den ska recenseras eller kommenteras!

Skicka in din film igen. Vi använder alltid din senast inskickade film.

Vi tar bara med filmer som passar på Voodoo Film. Det är filmer som är korta, originella och välgjorda, och som vi bedömer att andra uppskattar. Vi publicerar inte allt som skickas in, men vi tittar på allt.