Färnebo folkhögskola

Filmkurs med förändring i Sydafrika som mål

Filmen som verktyg i kurs om klimatförändring

Filmen som verktyg i kurs om klimatförändring