Post- och telestyrelsen

2,4 miljoner till bio för synskadade