Film- & TV-produktion

Studerandena väljs till linjen på basen av ett inträdesprov. Studietiden är 4 år och sammanlagt 240 studiepoäng. Linjen har två heltidsanställda lärare i huvudämnet och en medieassistent samt anlitar 5-10 gästlärare per läsår.

Utbildningen syftar till att utveckla studerandenas förmåga att skapa och förverkliga visuella och konstnärliga lösningar samt utveckla ett dramaturgiskt berättande inom ramen för film- och TV-produktion.

Studerandena får sådana teoretiska och praktiska kunskaper att de självständigt kan utveckla såväl sitt personliga uttryck som sin visuella och konstnärliga gestaltningsförmåga. Medianomerna som utexamineras kan arbeta som filmregissörer, filmfotografer, filmklippare, grafiker och filmarbetare inom mediebranschen. Under ett läsår görs drygt tio kortfilmer som presenteras på filmfestivaler och i TV.

Linjen för film- och TV-produktion befinner sig i Nykarleby på den Österbottniska kusten i Finland. Nykarlebyenheten som är en del av Svenska yrkeshögskolan har ca. 100 studerande på antingen film- och Tv-produktion, Bildkonst, Fotografering eller formgivning.

Postadress
Film- & TV-produktion
Svenska yrkeshögskolan Jakobstadsvägen 24
66900 Nykarleby, Finland

Kontakta
+358 (0)6 781 5931