Institutet för kritisk mediaforskning

Institutet för kritisk mediaforskning (IKM) anordnar yrkesinriktade kurser som leds av professionella filmarbetare.

IKM har under årens lopp haft en rad framstående föreläsare och gäster – bland dem mediaforskare som Herbert Schiller och Bill Nichols, filmregissörer som Leo Hurwitz, Andrej Tarkovskij, Nikita Michalkov, Gianni Amelio och Giuseppe Tornatore, skådespelare som Margaretha Krook och Erland Josephsson.

IKM grundades våren 1974 som en ideell förening för fria tvärvetenskapliga studier.

Postadress
Institutet för kritisk mediaforskning
Vaksalagatan 29b
753 31 Uppsala

Kontakta
018-712 425