Tempo dokumentärfilmfestival

Tempo dokumentärfestival är Sveriges största arena, massmedium, för dokumentärfilm. Där presenteras dokumentära verk över genregränsarna - film, tv, radio, foto tillsammans med mer experimentell film.

På festivalen arrangeras även föredrag och debatter samt visningar och workshops för unga.

Sedan 2006 har festivalen även ett nationellt uppdrag för dokumentärfilm. Tempo startade 1998.

Postadress
Tempo dokumentärfilmfestival
Box 17099
Bergsunds Strand 39
104 62 Stockholm

Kontakta
08-21 11 48