Örebro Short Film Fest

Örebro Short Film Fest (ÖSFF) är en filmfestival som visar film av filmare från Örebro län. Festivalen anordnas vanligtvis i september.

ÖSFF ersätter den tidigare Josef-festivalen som Örebro läns uttagningsfestival till Novemberfestivalen i Trollhättan.

Postadress
Örebro Short Film Fest
Region Örebro län
Kulturenheten - film
Box 1613
701 16 Örebro

Kontakta