Barn- och ungdomsfilmfestivalen (BUFF)

Filmfestivalen Buff äger rum varje år i Malmö. Festivalen startade 1984 och vänder sig till barn och unga. Buff arrangerar också seminarier som ökar kunskaperna om film, tv och video.

År 1996 blev Buff utsedd att vara svensk officiell filmfestival för barn och ungdomsfilm i ett samarbete med Svenska filminstitutet.

Postadress
Barn- och ungdomsfilmfestivalen (BUFF)
Stortorget 29
211 34 Malmö

Kontakta
040-30 25 05/040-23 92 11