17,5 mm

17,5 mm

Filmformat som endast används för magnetfilm (film med magnetiskt skickt för ljudinspelning) när 35 mm film klipps. Användes tidigare som amatörformat.

Engelska: seventeen point five millimeter film