525/60

525/60

Det sätt som Amerikas NTSC-system är uppgyggt på, det vill säga 525 linjer och 30 b/s (60 delbilder/sek).