625/50

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

625/50

PAL och SECAM:s TV-system som är uppbyggd med 625 linjer, 25 b/s (50 delbilder/sek).

Ämnesklassning: Videoteknik