625/50

625/50

PAL och SECAM:s TV-system som är uppbyggd med 625 linjer, 25 b/s (50 delbilder/sek).