Digital Visual Interface

Digital Visual Interface (DVI)

DVI (Digital Visual Interface) är en kontakt för digital överföring av video. DVI används exempelvis för anslutning av LCD-skärmar till persondatorer. På det viset behöver inte videon gå omvägen via analoga signaler då både grafikkortet och skärmen arbetar digitalt.

Det finns tre typer av DVI-kontakter; DVI-A för enbart analoga signaler, DVI-D för enbart digitala signaler och DVI-I som innehåller förutom de digitala signalerna även analoga RGB-signaler.