Dolby

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Dolby

System för brusreducering av ljud.

Dolby A var det första professionella brusreduceringen introducerat 1966 och avsett för flerkanalsbandspelare. Dolby B introducerades 1968 och var avsett för konsumenternas ljudbandspelare. Dolby C är en förbättring av Dolby B och ger 20 dB brusreduktion över 1 000 Hz.

Ämnesklassning: Musik/ljud