Electronic News Gathering

Electronic News Gathering (ENG)

Nyhetsproduktion med "lätt" elektronisk videoutrustning. Se även DSNG och ING.