M-format

M-format

MI och MII är videoformat som är utvecklat från VHS-systemet och använder samma kassetter. Det är avsett för professionellt bruk och har liknande kvalitet som Betacam SP. Formatet fick dock ingen större spridning.

Engelska: M-format