teknisk ledare

teknisk ledare (TOM)

Technical Operations Manager, TOM, även kallat teknisk ledare, är tekniskt ansvarig för sändningen av ett TV-program från en studio eller inspelningsbuss och fungerar som arbetsledare för all teknisk personal. Se även bing.

Engelska: Technical Operations Manager