akustik

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

akustik

Läran om ljudet. Man talar även om en lokals akustik, då man menar lokalens inverkan på ljudet.

Engelska: acoustic

Ämnesklassning: Musik/ljud