alfanumerisk

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

alfanumerisk

En typ av teckenuppsättning för datorer som innehåller siffror, bokstäver och styrtecken (exempelvis Esc).

Engelska: alphanumeric

Ämnesklassning: IT och data