alfanumerisk

alfanumerisk

En typ av teckenuppsättning för datorer som innehåller siffror, bokstäver och styrtecken (exempelvis Esc).

Engelska: alphanumeric