algoritm

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

algoritm

Matematisk formel som löser ett problem eller utför en funktion. Algoritmer kan till exempel användas vid komprimering av digital video.

Engelska: algorithm

Ämnesklassning: IT och data