algoritm

algoritm

Matematisk formel som löser ett problem eller utför en funktion. Algoritmer kan till exempel användas vid komprimering av digital video.

Engelska: algorithm