Ambisonics

Ambisonics

Ambisonics är ett surroundljudformat som inte bara täcker in ljudkällor till vänster och höger, utan över och under lyssnaren.

Stereoljud bygger på två kanaler, vänster och höger, och representerar ljudet på ett horisontellt plan. Ambionics, å andra sidan, representerar även ljudet på ett vertikalt plan, över och under lyssnaren.

Ambisonics utvecklades i Storbritannien under 1970-talet av British National Research Development Corporation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ambisonics