animering

animering

Animering är processen när man tillverkar rörliga bilder, bild för bild. Animationstekniken som används kan vara genom att stillbilder tecknas, datorgenereras eller fotograferas. Även dockor, lera och andra modeller kan animeras på detta vis.

De animerade filmerna utgörs vanligen av tre typer; tecknad film, stop motion samt datoranimation. När bilderna spelas upp i en snabb följd (vanligtvis 24 bilder per sekund) upplever vi dem som en kontinuerlig rörelse. En vanlig långfilm kan innehålla cirka 130 000 unika bilder. Tack vare datorer har arbetet förenklats betydligt, men det är fortfarande ett genuint hantverk.

Engelska: animation