Antipiratbyrån

Antipiratbyrån (APB)

Organisation som verkar för att hindra piratkopiering av spel, film och video.

Antipiratbyrån bildades 2001 och består av ett 30-tal medlemsorganisationer, bland annat producenter och distributörer av bio och videofilm samt datorspel.

Antipiratbyrån samverkar med internationella branschorganisationer som MPA, IVF (International Video Federation) och ISFE (Interactive Software Federation of Europe).

http://www.antipiratbyran.com/