arbetsnamn

arbetsnamn

En films preliminära titel på grund av att titeln inte kunnat fastställas. Av administrativa skäl byts inte arbetsnamnet under produktionen förrän vid efterarbetet.

Engelska: work title