audio frame store

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

audio frame store

Allmän term för digitalt efterarbete med ljud som lagras på hårddisk (eller liknande media) och där hela ljudarbetet sker i en dator.

Engelska: audio frame store

Ämnesklassning: Arbetsmetodik