audio frame store

audio frame store

Allmän term för digitalt efterarbete med ljud som lagras på hårddisk (eller liknande media) och där hela ljudarbetet sker i en dator.

Engelska: audio frame store