AUDIO_TS

AUDIO_TS

En filkatalog på DVD-skivor som innehåller DVD-Audio. Se även VIDEO_TS.