audiovisuell

audiovisuell (AV)

Audiovisuell, AV. Allmän benämning på ljud och bild. Kan också vara en så kallad AV-kontakt som är en videokontakt med utgång för bild och ljud.

Engelska: audio visual