auto exposure

auto exposure (AE)

Exponeringsautomatik. Speciell exponeringsautomatik som bygger på förvalda bländar- och slutarinställningar. AE medger proritering av exempelvis skärpedjup.