Auto Exposure (AE)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Auto Exposure

Exponeringsautomatik. Speciell exponeringsautomatik som bygger på förvalda bländar- och slutarinställningar. AE medger proritering av exempelvis skärpedjup.

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild