auto focus

auto focus (AF)

Automatisk skärpeinställning av bilden.