auto-konforming

auto-konforming

Automatisk slutredigering av video med hjälp av en klipplista, EDL. Kallas även automatisk online.

Engelska: auto-conforming, auto assembly