auto-konforming

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

auto-konforming

Automatisk slutredigering av video med hjälp av en klipplista, EDL. Kallas även automatisk online.

Engelska: auto-conforming, auto assembly

Ämnesklassning: Arbetsmetodik