Automatic Gain Control

Automatic Gain Control (AGC)

Automatisk nivåkontroll av ljud eller bild (ljusförstärkning).