Automatic Level Control (ALC)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Automatic Level Control

Automatisk nivåreglering av ljudet. Kan även kallas Automatic Gain Control, AGC.

Ämnesklassning: Musik/ljud