Automatic Level Control

Automatic Level Control (ALC)

Automatisk nivåreglering av ljudet. Kan även kallas Automatic Gain Control, AGC.