Auxiliary (AUX)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Auxiliary

En typ av extraingång, antingen på förstärkare med linjenivåkänslighet eller på en mixer där den fungerar som en tappnigsfunktion för ljud- eller bildsignaler.

Ämnesklassning: Videoteknik