auxiliary

auxiliary (AUX)

En typ av extraingång, antingen på förstärkare med linjenivåkänslighet eller på en mixer där den fungerar som en tappnigsfunktion för ljud- eller bildsignaler.