balkar

balkar

Testsignal på video som består av, från vänster; vit, gul, cyan, grön, magenta, röd, blå och svart. Används för att ställa in videosignalens färger korrekt. Vid filminspelning används ett "color reference card" vilket är ett kort med samma färgbalkar som hålls framför filmkameran innan tagning. Färgsättningen sköter sedan laboratoriet (coloristen).

Engelska: bars