batchlista

batchlista

Bandloggningslista för material som ska digitaliseras och redigeras icke-linjärt.

Engelska: batch list