Bechdeltest

Bechdeltest

Bechdeltestet är ett test för att bedöma en films skildring av kvinnor. För att en film ska klara testet måste den uppfylla följande tre kriterier: filmen ska ha (1) minst två namngivna kvinnliga rollfigurer som (2) pratar med varandra (3) om något annat än män.

Testet kallas på engelska även Mo Movie Measure. Bechdeltestet kommer från den tecknade serien Dykes to Watch Out For i ett avsnitt från 1985.

Engelska: Bechdel test

http://bechdeltest.com/