below the line-kostnad

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

below the line-kostnad

Below the line är en ekonomisk filmterm för alla övriga produktionskostnader som inte faller above the line. Det kan röra sig om kostnader för tekniker och utrustning.

Engelska: below the line cost

Ämnesklassning: Arbetsmetodik