Betamax

Betamax

Videoformat för amatörbruk som utvecklades av Sony 1975.

Under 1970-talet slogs Betamax med VHS om konsumenterna, men VHS vann striden och blev standard för videofilm under drygt tre decennier. Betamax hade överlägsen bildkvalitet, men VHS hade däremot längre speltid.

I dag har framför allt digitala och optiska medier tagit över den rollen.