bildstillestånd

bildstillestånd

Konsten att få den efterföljande bildrutan på exakt samma plats som den föregående. Fel i bildstilleståndet förekommer ibland i filmkameror och projektorer, och yttrar sig som vertikal instabilitet. I video är bildstilleståndet exakt.

Engelska: stability