bildupplösning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

bildupplösning

Mått på förmågan att återge detaljer, skärpan.

Engelska: resolution

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild