bildupplösning

bildupplösning

Mått på förmågan att återge detaljer, skärpan.

Engelska: resolution