blickriktning

blickriktning

Den riktning som en person tittar åt. För att kontinuiteten ska bibehållas bör tagningar på människor som talar med varandra ha en blickriktning som stämmer, så att det upplevs som de tittar på varandra.