blocking

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

blocking

Koreografi och planering av en scen, hur skådespelare rör och förhåller sig till varandra och kameran i en scen.

Ämnesklassning: Arbetsmetodik