blocking

blocking

Koreografi och planering av en scen, hur skådespelare rör och förhåller sig till varandra och kameran i en scen.