Blu-ray

Blu-ray

Blu-ray är ett optiskt lagringsmedium som kan lagra upp till 200 gigabyte data, men vanligtvis finns i versioner om 25 och 50 gigabyte. Använder en blå laser till skillnad mot traditionell röd laser i CD och DVD.

Formatet bildades 2002 av Blu-ray Disc Association (BDA) som bland andra består av Matsushita (Panasonic), Pioneer, Philips, Thomson, LG Electronics, Hitachi, Sharp, Samsung och Sony.

http://www.blu-raydisc.info/