buffert

buffert

Ett speciellt digitalt minne där "ryckvis" inkommande datainformation plockas in och lagras under en stund för att ge ett jämnare utdataflöde. Ju större buffert desto jämnare utflöde.

Engelska: buffer