buffert

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

buffert

Ett speciellt digitalt minne där "ryckvis" inkommande datainformation plockas in och lagras under en stund för att ge ett jämnare utdataflöde. Ju större buffert desto jämnare utflöde.

Engelska: buffer

Ämnesklassning: IT och data