C-format

C-format

Standard för 1-tum video, utvecklat av Ampex och Sony.

Engelska: C-format