C-format

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

C-format

Standard för 1-tum video, utvecklat av Ampex och Sony.

Engelska: C-format

Ämnesklassning: Videoformat